Over de Edesche Concertzaal

De Edesche Concertzaal is letterlijk gekomen uit een nieuw begin. Vanuit leegstand tot een nieuwe invulling, waar mens en maatschappij mee zijn gediend. Het was voor betrokkenen een definitief einde, begin 2011, toen in de Noorderkerk de laatste kerkdienst werd gehouden. Twee jaar lang stond het gebouw daarna leeg, terwijl de Stichting Behoud Noorderkerk zocht naar een alternatieve culturele invulling. Dat lukte niet, waarop de projectontwikkelaar besloot de Noorderkerk als ondernemerscentrum te verhuren.

Edesche Concertzaal met zicht op de kantoorruimte en de vleugel

Concertzaal en expositieruimte

De kantoren zijn geïntegreerd met de Cavaljézaal, onder de gaanderijen, en daarmee ook schitterend 'weggewerkt'. De aanblik van de zaal met kantoren beeldt eenheid, veerkracht, vernieuwing en schoonheid uit. 

Vanuit deze inspirerende omgeving begon een groep vrijwilligers, samen met Nando Eskes van Eskes Media, aan de voorbereidingen voor de inrichting van een concertzaal. De bijzondere concertzaal die onder de naam Edesche Concertzaal door het leven gaat. 

Geen subsidies

De Edesche Concertzaal is een volledig ongesubsidieerd initiatief, geheel voor rekening en risico van Eskes Media. Het is daarmee een inhoudelijke bedrijfsactiviteit van het bedrijf wat 'werken met inhoud' als slogan heeft. De uitgever van websites als DagjeWeg.NL en Operamagazine houdt van inhoud en cultuur en wil waarde toevoegen aan de maatschappij.

Ga direct door naar:

Nieuwe functie

November 2012 tekende de eerste huurder (Eskes Media) het huurcontract met Alvis Vastgoed, waarna de renovatie en restauratie van de Noorderkerk in gang werd gezet. Na een half jaar in de steigers te hebben gestaan, betrok Eskes Media in mei 2013 het 110 jaar oude kerkgebouw. Een oude kerkzaal met veel nieuwe functies: kantoor, concertzaal en (weer) kerk, maar ook opnamestudio en evenementenlocatie. Dat was niet vanzelfsprekend, maar met de welwillende betrokkenheid van de projectontwikkelaar, de morele steun van de Stichting Behoud Noorderkerk en de creatieve aanpak van Eskes Media kwam er een nieuw begin voor dit erfgoed van Ede.


Buitenaanzicht Edesche Concertzaal Winter

Vul uw eigen inhoud in.